COMMAND CENTER & CONTROL ROOM

SMART CONTROL ROOM & COMMAND CENTER ห้องควบคุมส่วนกลาง เป็นระบบรวบรวมโดยนำข้อมูลที่จำเป็นจากหลายๆแหล่งได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ การแจ้งเตือน หรือข้อมูลจาก sensor ต่างๆ มาแสดงไว้ที่จุดเดียว แสดงข้อมูลบนจอภาพในห้องควบคุมได้หลากหลายรูปแบบมาประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อวิเคราะห์ สั่งการ ดำเนินการ ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งานในหลายอุตสาหกรรมดังนี้ Broadcast ห้อง Master Control Room ในสถานีโทรทัศน์ รวมข้อมูลรายการจากหลายสตูดิโอ และจัดส่งไปออกอากาศ ผ่านคลื่นโทรทัศน์ IT ห้องปฏิบัติการ (NOC) สังเกตการณ์ การทำงานและความผิดปกติ ของ ระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ Security ในหน่วยงาน ห้อง Security Operations Center รักษาความปลอดภัย ภายใน-นอกอาคาร หมู่บ้าน สนามบิน สถานที่ท่องเที่ยว โรงงาน รวบรวมภาพกล้อง CCTV เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและป้องกันอันตราย Military…

Read more

Post Production room, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University – first phase

On March 9, We have completed our first phase of Post Production room, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University, This milestone consists of checking the built-in work, materials, interior decorations, electrical system, etc. prior to equipment installation. Nevertheless, we surely update our future progress, so let’s see how beautiful it is! Please Stay tune. เมื่อวันที่ 9…

Read more

Smart Meeting Room

SMART MEETING ROOM Smart meeting room เป็นการออกแบบห้องประชุม ที่สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายและครบวงจร ด้วยการผสมผสานระหว่าง Hardware และ Software อย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลการประชุมในการทำงานร่วมกันและยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง  เช่น แสงไฟ ม่าน หรือ เครื่องปรับอากาศ ได้อย่างง่ายดาย ด้วย Application ที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ ควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สาย ด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วประเทศ สามารถเชื่อมต่อการประชุมทั้ง Online และ Onsite แบบ Hybrid Interactive Collaboration. ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระบบห้องประชุมในยุค NEW NORMAL ไม่ใช่เพียงการประชุมที่นำเสนอแค่การสื่อสารทางฝ่ายเดียว (One-Way Communication) แต่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทั้งผู้นำเสนอและผู้รับข้อมูล (Two-Way Communication) ส่งผลให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   Smart Meeting Room Solution ประกอบไปด้วย Room Schedulerอุปกรณ์ตรวจสอบตารางการประชุมหน้าจอสัมผัส…

Read more

HAPPY NEW YEAR 2023

Pele once said: “Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice.. and most of all, love of what you are doing.”   We have been doing what we love for the past 40 years, but we know we will not be here without the support of our suppliers and friends in…

Read more

Premier screening of “Glass Onion : A Knives Out Mystery”

     “Glass Onion: A Knives Out Mystery” is finally hitting Netflix! Goldenduck has been trusted by Netflix for running the premier screening of this mystery sequel film on the past December, 3rd. The event was held at JW Marriott Khaolak Phangnga. Glass Onion: A Knives Out Mystery will be released on December 23 at…

Read more

Film Screenings for International Human Rights Day

          It’s our great honor once again servicing “Netherlands Embassy” together with “Movies That Matter” in an event of “Human Rights Day” during 14 -16 December 2022 at Netherlands Embassay Bangkok (Wireless road entrance). All audiences had enjoyed watching interesting films related to “Human Rights” in the garden atmosphere. Goldenduck provides…

Read more

Thank you FEG for trusting Goldenduck to be Technical Coordinator at CineAsia 2022

Beyond words. We, Goldenduck, would like to send our gratitude to the Film Expo Group for trusting us to be the technical coordinator for CineAsia 2022. It has been our great honour to support the event. Furthermore, we are looking forward to working with your team again! อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราได้รับความไว้วางใจจาก Film Expo Group และ Major Cineplex ในการดูแลระบบทางเทคนิคต่างๆ ในงานอีเว้นต์ระดับนานาชาติ…

Read more