Film Scanner

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการผลิตภาพยนตร์ ละคร โฆษณา หรือ สารคดีต่างๆมากมายด้วยฟิล์มถูกแทนที่ด้วยกล้องดิจิตอล ทำให้ฟิล์มนั้นถูกเลิกใช้งาน แต่ทว่าฟิล์มต่างๆที่ถูกบันทึกเนื้อหาเอาไว้ ล้วนแต่มีคุณค่า โดยเฉพาะสารคดีเฉพาะด้าน หรือ ภาพยนตร์เก่าๆ ซึ่งอาจจะมีเสียหายไปบ้าง แต่เราสามารถปรับแก้ เพื่อนำเอากลับมาให้ใช้งานได้อีกครั้งโดยสามารถแก้ไขให้ภาพมีคุณภาพและความละเอียดมากขึ้น โดยไม่ทำลายต้นฉบับเดิม

 

A film scanner system is a device designed to convert analog film (such as 35mm or 16mm film) into digital formats. It works by capturing each frame of the film and converting it into a digital image. Film scanners are commonly used in the film industry, archival processes, and by enthusiasts looking to preserve or digitize old film footage which we couldn’t remake them again. These systems often provide high-resolution scanning capabilities to capture the details present in the film, and the resulting digital files can be edited, stored, and shared more conveniently than analog film.

 

Unlock the timeless treasures of your film legacy with our state-of-the-art Film Scanning System! Immerse yourself in the clarity of high-resolution scanning, capturing every frame with precision. Rediscover the magic of analog film in the digital era. Whether you’re a filmmaker, archivist, or nostalgia enthusiast, our Film Scanning System is your gateway to preserving, sharing, and reliving moments in stunning detail. Contact us for more details

 

Film Scanner เป็นระบบการสแกนฟิล์มที่เปลี่ยนรูปแบบภาพจากอะนาล็อกที่อยู่ในม้วนฟิล์มให้เป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอล โดยการนำม้วนฟิล์มที่มีภาพและเสียงมาผ่านเครื่องสแกนฟิล์มที่ออกแบบพิเศษโดยเฉพาะ จะทำการสแกนแบบทีละเฟรมภาพที่ได้จะออกมาเป็นภาพดิจิตอลคุณภาพสูง ทั้งแบบ 2K/4K หรือทำเป็น mastering และสามารถกำหนดความเร็วในการสแกนได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพของฟิล์มเป็นหลักว่าเก่าหรือใหม่แค่ไหน หากมีรอยแตกหรือฉีกขาดบ้างก็ยังสามารถสแกนได้ โดยไม่ทำให้ฟิลฺมเสียหายไปมากกว่าเดิม ไฟล์ดิจิตอลที่ได้ สามารถนำไป ตัดต่อ (Editing) หรือ ปรับแต่งสี (Color grading) หรือ ทำเป็น Master สำหรับการทำซ้ำต่อไป

 

ระบบการสแกนฟิล์ม สามารถรองรับฟิล์มหลากหลายชนิด เช่น 8mm, 16mm หรือ 35mm ทั้งภาพและเสียง ระบบการสแกนฟิล์มสามารถจะทำการแปลงไฟล์ให้เป็นรูปแบบความละเอียดต่ำเช่น MP4 หรือ MOV ด้วยโปรแกรมการสแกนทีมีมาพร้อมกัน หรือสามารถจะไปทำจากโปรแกรมอื่นๆก็ได้เช่นกัน

 

โกลเด้นดั๊กเป็นผู้เชียวชาญในการทำระบบสแกนฟิล์ม โดยมีระบบสแกนฟิล์มทั้งแบบแห้ง(Dry gate) และแบบเปียก (Wet gate) ซึ่งการสแกนด้วยระบบ Wetgate จะทำให้ฝุ่นหรือร่องรอยชีดข่วนต่างๆที่เกิดขึ้นบนฟิล์มหายไปเกือบจะทั้งหมดทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ออกแบบพิเศษไร้หนามเตย ทำให้การระหว่างการสแกนฟิล์มจะช่วยลดปัญหาฟิล์มฉีกขาดได้ และด้วยการสแกนฟิล์มที่ต้องการความละเอียดสูงทำให้ข้อมูลที่ได้จากการสแกนต้องการพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ เรามีความเชี่ยวชาญที่ช่วยออกแบบ และให้คำปรึกษาระบบจัดเก็บข้อมูล (Archive) และระบบการเชื่อมต่อต่างๆ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน พร้อมทั้งมีบริการฝึกอบรมและบริการแก้ไขต่างๆ หากเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน