Virtual Production

Virtual Production refers to the use of digital technologies, such as computer-generated imagery (CGI), real-time rendering, and motion capture, to create and enhance elements of film, television, or other forms of visual media. It allows filmmakers to integrate computer-generated elements seamlessly with live-action footage in real-time, providing greater flexibility and creative control during the production process. This approach can streamline workflows, reduce post-production time, and enhance the overall visual quality of the final product.

Seamlessly blend reality and imagination in real-time, thanks to cutting-edge CGI, motion capture, and instant rendering. Transform your vision into stunning visuals with unprecedented control. Say goodbye to traditional constraints and hello to a new era of limitless possibilities.

Virtual Production (VP)

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การผลิตรายการ ละคร ภาพยนตร์ หรือ Content ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างมาก เทคโนโลยี Virtual Production เป็นทางเลือกแห่งอนาคตของการผลิตที่ช่วยให้ค่าใช้จ่ายน้อยลง ประหยัดเวลา ไม่จำกัดสถานที่ ไม่จำกัดเวลา ไม่ต้องสนใจว่าฝนตกหรือแดดออก สามารถถ่ายทำได้ตลอด ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

Virtual Production คือกระบวนการผลิตที่ผสมผสานอย่างลงตัว ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงที่สามารถจับต้องได้ กับโลกแห่งจิตนาการที่ไร้ขีดจำกัด

เทคโนโลยี Virtual Production สามารถนำไปใช้ได้ในทุกวงการที่ต้องการผลิตสื่อต่างๆ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์, ภาพยนตร์, ละคร, โฆษณา, เพลง หรือ การเปิดตัวสินค้า ด้วยจินตาการอันไร้ขีดจำกัด VP สามารถผลิตผลงานออกมาเป็นรูปแบบที่จับต้องได้ ผ่านกล้องและโปรแกรมกราฟฟิค

จากการผสมผสานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยระหว่างมนุษย์ ผ่านกล้องโทรทัศน์(Camera), โลกเสมือนจริง (Virtual Graphic) และ Camera Tracking ทำให้ผลลัพธ์การผลิตรายการเหมือนจริงจนบางครั้งไม่สามารถแยกออกได้ระหว่างของจริงกับของเสมือน ระหว่างการถ่ายทำสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา เนื่องจากเราจะสามารถเห็นผลลัพธ์ได้แบบ real-time ขณะที่ถ่ายทำเลยทีเดียว

Virtual Production อาจประกอบด้วย นักแสดง หรือ อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของจริง, AR (Augmented Reality) กราฟฟิคที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มักอยู่ด้านหน้านักแสดง เช่น หุ่นยนต์ การ์ตูน สัตว์ประหลาด และอื่นๆ, XR (Extended Reality) เป็นการขยายพื้นที่ของกราฟฟิคฉากหลัง ซึ่งมักใช้จอ LED ขนาดใหญ่ฉายภาพฉากให้ดูไกลออกไปจากพื้นที่จริงผ่านมุมมองของกล้อง เพื่อให้ได้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นแบบไร้ขีดจำกัด

หากว่าคุณคือ

  • สถานีโทรทัศน์ ที่ต้องการเสนอข่าวที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้น
  • ผู้ผลิตภาพยนตร์ กองละคร ที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต สามารถถ่ายทำได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังเพิ่มเติมความสนุกตื่นเต้นได้มากยิ่งขึ้น
  • ผู้จัดงานแสดงคอนเสิร์ต งานเปิดตัวสินค้า ที่ต้องการแสง สีและเอฟเฟกต์ที่ตื่นตาตื่นใจระหว่างการแสดง
  • สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ที่ต้องการความแปลกใหม่ในการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษาได้ทดลองใช้งานอุปกรณ์ที่ทันสมัยและฝึกการสร้างงาน รองรับอนาคต
  • งานราชการที่ต้องต้องการการเปลี่ยนรูปแบบการประชุม หรือนำเสนอผลงาน และอีกมากมายที่เราสามารถช่วยให้จินตนาการของคุณถูกถ่ายทอดออกมาให้เป็นภาพและเสียงที่จับต้องได้

โกลเด้นดั๊กสามารถออกแบบ Virtual Production เพื่อตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกรูปแบบ

ติดต่อเรา >>> sales@goldenduckgroup.com