Open AirKino 2024 AT Goethe-Institut Thailand

ขอขอบคุณ Goethe-Institut Thailand ที่ไว้วางใจให้ทาง Goldenduck International ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน “OPEN AIR KINO 2024” ขึ้นอีกครั้ง ตลอดเดือนกุมภาพันธ์…

Read more